Bubbelpåse

En bubbelpåse används vanligen för att frakta och/eller förvara föremål som är ömtåliga. Beroende på föremålets och funktionens ändamål betonas utformningen av varje bubbelpåse vid olika delar. En del betonar utseendet, medan en annan betonar materialet och en tredje önskar en storleksanpassad bubbelpåse.

Frakt
När man skall frakta ett föremål långa vägar är det viktigt, speciellt om föremålet är ömtåligt, att det skyddas ordentligt. När det gäller föremål av mindre storlek är den optimala lösningen på skyddsproblemet en bubbelpåse. En bubbelpåse är ett mycket effektivt skydd och förlorar inte heller sin skyddande funktion om en del av den går sönder, eftersom den är uppbyggd av många små luftbubblor. En annan fördel med en bubbelpåse i frakten är att den är så pass lätt. Eftersom den största delen av utrymmet tas upp av luft blir vikten mycket liten och således även frakten.

En vacker bubbelpåse
Förutom att frakta föremålen används denna funktionella bubbelpåse också vid förvaring. Vanligt är då att förvaring av exempelvis CD- och DVD-skivor sker i lådor, eller till och med i öppna skåp och hyllor. I dessa fall blir genast utseendet en dominerande egenskap och det är viktigt hur fodralen, här i form av bubbelpåse, ser ut.
Insidan består fortfarande av mjuk, luftig bubbelfolie, men mer design och energi har nu lagts på utsidan. Olika färger, material och till och med former anpassade efter stil och smak tar nu överhanden vid konstruktionen av varje bubbelpåse.

Att frakta vackert
Kanske är det trots allt inte bara i bokhyllan som vi vill förvara och bevara vackert, utan också i brevlådan. Diverse reklamutskick utgör en stor del av den vackra förvaringens nytta. Reklam handlar alltid om att locka genom tillfredsställelse, på ett eller annat sätt. Om reklamen exempelvis består av prover av någon produkt behöver detta såklart fraktas varsamt, men också stiligt.

Även vid presentinslagning måste man ibland kombinera nytta med nöje. Här kombineras alltså skydd av den antaget ömtåliga presenten tillsammans med en stilig inslagning för att imponera på och glädja mottagaren på dennes speciella dag.

Storleken betyder
Sammantaget finns det alltså flera saker som kommer till tanken vid tal om bubbelpåse. Utöver det som redan nämnts är det också viktigt att ha dess storlek i åtanke. Det som skall förvaras, skickas eller ges bort har ju alltid en viss storlek som naturligtvis måste platsa i den ämnade påsen. Får föremålet inte plats har hela poängen med att skydda mot stötar och skada gått förlorad.

Comments are closed.