Bubbelpåsar

Inköp
När man ska använda sig av bubbelpåsar är det många faktorer som måste tas i åtanke. Allra viktigast för att enkelt kunna avgöra vart man skall vända sig för sitt inköp är att veta hur stor mängd av varan man behöver. Det är nämligen så att olika typer av handlare specialiserar sig på olika saker. För den som behöver stora mängder bubbelpåsar, vanligen till ett företag eller annan större organisation, kan sådana beställas enkelt via postorder med val- och anpassningsmöjligheter kring eventuell logga och liknande.

En liten mängd
Om man istället önskar en mindre mängd bubbelpåsar, kanske bara en enda, är det smidigaste alternativet att vända sig till en bok- eller pappershandel. De hanterar vanligen emballage och kuvert av olika slag. Större postorderföretag likt exemplet ovan brukar inte reagera positivt på sådana mindre beställningar, trots att de ändå tar emot dem. I en bemannad pappershandel är det dessutom betydligt enklare att få personlig hjälp så att varan möter varje kunds egna önskemål.

Försiktighet
Det må låta praktiskt att paketera diverse ömtåliga föremål i dessa bubbelpåsar för att således skydda dem mot stötar etc, men deras hållbarhet är långt ifrån jämförbar med det skydd de medför. Trots allt består bubbelpåsar av plast i form av en mängd luftbubblor, vilket främst gör dem känsliga för tryck. Eftersom ömtåliga föremål vanligen är lätta i förhållande till sin storlek blir detta inget problem vid själva paketeringen, utan snarare när det kommer till frakt och förvaring.

För att lösa det här problemet arbetar företag inom post och frakt ständigt med olika vikter, storlekar och märkningar. Det innebär att när ett ömtåligt föremål skall fraktas kan det märkas som just ömtåligt. Det behandlas då tillsammans med andra ömtåliga föremål och de bubbelpåsar som vanligen används i sammanhanget utsätts till följd av detta för ett mycket lågt tryck, vilket i sin tur verkar positivt för dess hållbarhet.

Återvinning
Bubbelpåsar består av plast, och som nämnt ovan går de gärna sönder. Dessutom finns det ett visst nöje i att smälla dessa ”bubblor” som finns över hela plasten, vilket eliminerar den skyddande effekten som produkten skapats för. Därför är det inte alltid så att man önskar behålla använda bubbelpåsar, utan väljer att slänga dem. Ett artigt och enkelt sätt att göra sig av med dessa är att lämna dem till återvinning istället för att slänga dem i de vanliga soporna. På så vis blir processen att tillverka nya produkter av plasten betydligt kortare och därmed även miljövänligare än om plasten inte återvinns.

Comments are closed.